Spirit a.s. Slovenský hydrometerologický ústav Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Operačný program Životné prostredie Európska Únia


Investícia do Vašej budúcnosti

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov ERDF.


NEIS - Údaje Prevádzkovateľa Zdrojov Znečisťovania Ovzdušia

Aplikácia elektronických formulárov vyžaduje použitie prehliadača MS Internet Explorer 11 s inštalovanou podporou Silverlight 5.1. Pokiaľ nemáte Silverlight nainštalované, ponúkne sa vám inštalácia automaticky (vyžaduje sa oprávnenie administrátora a výber vašej verzie Windows). Ďalšie podrobnosti a možnosti spustenia aplikácie sú uvedené v dokumente „Postup a podmienky...“

Prevádzkovatelia zdrojov znečisťovania ovzdušia

Postup a podmienky elektronického poskytovania údajov

arrow

Legislatívny rámec

arrow

Over moju firmu